Day: มิถุนายน 26, 2020

เทศบาลตำบลยางชุมได้ดำเนินจัดโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ (พร้อมให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงปลาดุก)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยางชุมได้ดำเนินจัดโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ (พร้อมให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงปลาดุก) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางชุม โดยมี นายสุนันท์ ทองกัลยา นายกเทศมนตรีตำบลยางชุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุนันท์ ทองกัลยา นายกเทศมนตรีตำบลยางชุม พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ นางสาวสุลักษณ์คณา ปลัดกอง ปลัดเทศบาลยางชุม และนางสาวสุพิศตรา แก้วอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างโนนทอง