Day: มิถุนายน 30, 2020

โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

วันอังคาร 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสุนันท์ ทองกัลยา นายกเทศมนตรีตำบลยางชุม พร้อมคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี