ติดต่อ-สอบถาม

เทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุดจับ

จังหวัดอุดรธานี 41250

โทรศัพท์ 042 124545