สถานที่ทำการ

 

เทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

โทรศัพท์ : 042124545

Email : deamteam.11@gmail.com