คำขวัญเทศบาลตำบลยางชุม

คำขวัญเทศบาลตำบลยางชุม

พระธาตุยางชุมคู่บ้าน
พระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์
ผลิตผ้าทอมือ
เลื่องลือสมุนไพรไทย
ร้อยมาลัยร่วมใจรัก