ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ต่างๆ

ดาวน์โหลด 1

ดาวน์โหลด 2

ดาวน์โหลด 3

ดาวน์โหลด 4

ดาวน์โหลด 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

ดาวน์โหลด 6

ดาวน์โหลด 7

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต-ม.8

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512ก่อสร้างสะพานไม้-ม.5

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างปรัปรุงผิวแอสฟัลท์ติกตอนกรีต.docx

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512 ประกาศประกวดราคาจ้างปรัปรุงผิวแอสฟัลท์ติกตอนกรีตฯ

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบนำเสนอวีดีทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนชาญวิวัฒน์

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมแม่น้ำ

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาเข็มป้องกันตลิ่งพัง

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512 ประะกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานเทขยะพร้อมจุดขนถ่ายขยะ

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512 ประการศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 40 ชุดและเครื่องสแกน จำนวน 3 เครื่อง

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาลตัวอย่าง

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาลตัวอย่าง

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512 ประกาศราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเทศบาลตัวอย่าง

Bulletpoint_Bullet_Listicon_Shape_Bulletfont_Glyph_Typography_Bullet_Point_Customshape_Wingding_Custom_Hand_Finger_Direction_Right-512ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน ปรับราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ถบ.ถ.17-008 สายหนองพลุ ม.6 ซ.2 เชื่อม ม.8 ต.รำพัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์